Grupy duszpasterskie /

Rodziny Szensztackie

Rodziny Szensztackie

Opiekun: Ks. Proboszcz
Spotkania: Każda Pierwsza Sobota miesiąca: Msza św. o godz. 18.00; przed Mszą Św. Adoracja Najświętszego Sakramentu


,,O, Trzykroć Przedziwna, O Matko Jedyna, Pielgrzymująca, Ty niesiesz Jezusa, On Drogą, Prawdą, On Życiem, w Nim moc,
Tam, gdzie Go przynosisz On rozprasza mrok.”

Dnia 21 października 2017r. po błogosławieństwie Księdza Proboszcza
Matka Boża Trzykroć Przedziwna w obrazie słynącym  łaskami,
rozpoczęła swe pielgrzymowanie w  Parafii N.M. P. Matki Kościoła w Łukowie

W tej chwili w parafii założonych jest 17 kręgów (to jest 255 rodzin
przyjmuje Matkę Bożą Pielgrzymującą).

Koordynator Alina Rola 

Czym jest Szensztat ?

  Ruch skupia osoby, które kierują się w życiu praktyczną wiarą w Opatrzność Bożą i miłość do Matki Bożej.  W Maryi szukają wzoru i pomocy do dojrzałego przeżywania swojej wiary i dawania o niej świadectwa w świecie.

To duszpasterska inicjatywa Ruchu Szensztackiego, wyrosła z potrzeb czasu, jest formą nowej Ewangelizacji. Zapoczątkowany w 1950 roku przez Sługę Bożego diakona Jana Luiza Pozzobona w Santa Maria, w Brazylii, rozszerzył się po całym świecie. Jan Luiz Pozzobon zainspirowany duchowością Ruchu Szensztackiego oraz Jego Założycielem, Sługą Bożym Ojcem Józefem Kentenichem pragnął ożywić życie religijne parafii, poprzez kontakt rodzin z szensztackim sanktuarium a także, aby rodziny jednoczyły się pomiędzy sobą przez wspólne pielgrzymki i spotkania, żyły dla ideałów życia rodzinnego i wspierały się w wierze. Obecność Maryi inspiruje do wspólnej modlitwy rodzinnej oraz odkrywania Boga w codzienności życia
. W Maryjnym Ruchu Apostolskim z Szensztat szczególne miejsce zajmuje rodzina, ponieważ rodzina buduje Kościół.  W tym ruchu jest miejsce dla każdego. Oryginalną formą apostolatu stało się zakładanie „sanktuariów domowych” w rodzinach jako miejsc modlitwy, jest to obraz Matki Bożej w formie kapliczki, wędrujący po rodzinach skupionych w kręgach.

Biblijna nazwa SANKTUARIUM odnosi się do miejsca, w którym człowiek doświadcza szczególnej bliskości Boga. Takiej wyjątkowej miłości ku nam, poprzez bliskość Matki Chrystusa, doświadczamy w Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu.

 

   

     Ewangeliczna scena Nawiedzenia ukazuje Maryję, która niosąc pod swym sercem Jezusa, spieszy przez góry do św. Elżbiety, by do domu swojej krewnej zanieść Chrystusa (por. Łk 1,39). Podobnie jak ponad dwa tysiące lat temu, tak i dzisiaj, Maryja jest nieustannie w drodze, by nieść Jezusa do domów i miejsc pracy. Ona pragnie, by Chrystus był z nami w pielgrzymiej drodze życia, na drodze wiary.
W Ewangelii znajduje się scena nawiedzenia przez Maryję domu Zachariasza i Elżbiety: Ona przynosi największy Skarb - Jezusa. Serce Elżbiety napełnia się radością, Zachariasz odzyskuje mowę. Możemy powiedzieć: Maryja wniosła w ten dom Boże błogosławieństwo. Matka Boża Pielgrzymująca odwiedzając nas każdego miesiąca w swoim obrazie przypomina: jesteś ważny dla Pana Boga, Bóg Ojciec spogląda na Ciebie z miłością jak Ojciec na swoje dziecko, Bóg potrzebuje Ciebie takiego jakim jesteś. Maryja budzi w nas świadomość Bożej obecności. Bóg jako dobry i kochający Ojciec jest stale przy mnie i spogląda na mnie z wielka miłością: gdy idę do pracy, gdy pracuję, gdy odpoczywam, gdy jestem ze swoją rodziną, mężem, żoną, dziećmi, gdy rozmawiam z przyjaciółmi, kolegami, gdy spożywam posiłek, gdy sprzątam, piorę, pracuję w ogródku, robię zakupy - jednym słowem w każdej sekundzie mojego życia. Ona uczy serdecznego, dziecięcego kontaktu z Bogiem Ojcem.

 Matka Boża pragnie nawiedzić rodziny, aby uczynić ogniska domowe – „sanktuariami życia”, kościołami domowymi, w których Ona będzie Wychowawczynią i poprzez które będzie ewangelizowała współczesny świat.

O tym przypomina nam Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim Narodom” Mk (16,15) To polecenie, które Pan Jezus dał swoim uczniom obowiązuje po wszystkie czasy, także dzisiaj. Dziś w Ruchu Szensztackim istnieje ponad dwadzieścia różnych wspólnot: młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni, żyjący samotnie i rodziny, kapłani i świeccy.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej możemy spotkać w 120 krajach świata. Kapliczkę Matki Bożej Pielgrzymującej raz w miesiącu – systematycznie, przyjmują miliony rodzin na całym świecie.  

   

W świecie jest  ponad 200 Sanktuariów Szensztackich w Polsce jest jest 6:

1/Sanktuarium Wierności w Świdrze k/Otwocka,

2/Sanktuarium Zawierzenia   Bydgoszcz ,

3/Sanktuarium Przymierza  Koszalin,

4/Sanktuarium Syjon Józefów k/ Otwocka,

 5/Sanktuarium  Wieczernika Winów,

6/ Sanktuarium  Jedności Zabrze.

 W naszym kraju do tej pory powstało ok  2.500  kręgów .

W jakim celu nawiedza nas Maryja w swoim obrazie?

W kręgu 10-15 rodzin, raz w miesiącu Matka Boża nawiedza domy, w których działa jako Wychowawczyni i poprzez które ewangelizuje współczesny świat. Obecność Maryi inspiruje do wspólnej modlitwy, wycisza spory i nieporozumienia, zachęca do znalezienia czasu dla siebie, rodziny i znajomych. Pomaga w naśladowaniu Matki Bożej oraz w odkrywania Boga w codziennym życiu. Maryja wychodzi niejako w swoim wizerunku, by odwiedzić swoje dzieci. Obraz jest niewielki, a ramy obrazu swoim kształtem nawiązują do szensztackiego sanktuarium

Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztatu  przychodzi do naszych domów  Na 2-3 dni w miesiącu w małym  sanktuarium.

 Maryja Przychodzi do nas taka jaka ona jest; czuła Matka i wychowawczyni. Wchodzi w naszą codzienność ,uczestniczy w radościach, w smutkach, możemy jej wszystko zawierzyć…….. Przychodzi do naszej rodziny -nie burzy rytmu naszego dnia ale uczestniczy w wychowawczych  problemach.  Jest z nami jak Matka.    

Maryja chce odwiedzić wszystkie swoje dzieci. Ona czyni tak, jak każda ziemska matka, idzie do swoich dzieci, by dodać im otuchy, pocieszyć, dać dobrą radę, wskazać na coś bardzo ważnego w życiu dzieci, wskazać właściwą drogę, a może nawet upomnieć.. A Matka - jak mówi Jan Paweł II - nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści, a nawet tam, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem”.
Maryja czczona jest jako Matka Trzykroć Przedziwna. Imię Przedziwna znajdujemy w Litanii Loretańskiej. A Trzykroć Przedziwna oznacza stosunek Maryi do Trójcy Świętej. Wobec Boga Ojca Maryja jest Córką, wobec Jezusa – Matką, wobec Ducha Świętego – Oblubienicą.   

                                                             

Co czynią ludzie, którzy przyjmują obraz Matki Bożej Pielgrzymującej?
Stawiają obraz na godnym miejscu w swoim domu. Niektórzy stawiają świeże kwiaty obok obrazu, zapalają świece. Wieczorem wspólnie cała rodzina się modli, a gdy rano wszyscy wychodzą do pracy, polecają Maryi rozpoczynający się dzień i wszystko, co on ze sobą niesie. Niektórzy, gdy przebywają dłużej np. w kuchni, bo przygotowują posiłek dla rodziny zapraszają Maryję do kuchni. Gdy rodzice  pomagają odrobić dziecku lekcje stawiają obraz Matki Bożej obok siebie na stoliku. 

Czego oczekuje od nas Matka Boża Pielgrzymująca? - współpracy
Słyszeliśmy przed chwilą Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej. Zabrakło wina i Maryja powiedziała do sług: uczyńcie wszystko, co wam powie mój Syn. A Jezus polecił sługom: napełnijcie stągwie wodą. Gdyby słudzy nie napełnili stągwi wodą, Jezus nie uczyniłby pewnie cudu. On oczekiwał, że słudzy uczynią 1%, a resztę, czyli 99 % uczyni On sam. Bóg potrzebuje nas, naszej współpracy, naszego wysiłku, tego 1 %. Maryja pragnie w nas i poprzez nas nieść Jezusa współczesnemu światu. Ona potrzebuje naszego TAK, naszych serc i rąk. Ona pragnie się nami posługiwać, działać przez nas, prowadzić ludzi do Jezusa.. Ona czeka na naszą współpracę, na nasze oddanie się jej do dyspozycji, na nasze 1 %. Resztę uczyni sam Bóg.  Nasze wkłady do „kapitału łask” są jak woda, którą słudzy w Kanie napełnili stągwie. To dowody naszej miłości. Możesz nimi napełnić stągwie, ofiarując Matce Bożej wszystko: pracę, pomoc okazaną drugiemu człowiekowi, modlitwę, radości i cierpienia, wysiłki w dążeniu do tego by być lepszym, zaangażowanie w życie rodziny, parafii szkoły itd., możesz Jej zawierzyć w modlitwie Twoje życie, co leży Ci na sercu.  Maryja poprosi wtedy Jezusa i Twój mały dar zamieni się w skarb gromadzony w  niebie.                                                                                                By tak mogło się stać, prośmy Maryję słowami modlitwy:
Myśl Ty we mnie Matko, wtenczas myśleć będę jasno i przejrzyście.
Mów Ty przeze mnie Matko, wtenczas słowa moje będą łagodne i prawe
Działaj przeze mnie Matko, a czyny moje będą sprawiedliwe; uświęcona ma praca, uświęcony i mój spoczynek.
Przeniknij całą moją istotę, wypełnij mnie zupełnie sobą, by można we mnie widzieć Twoją postawę i Twe królewskie usposobienie. Amen.

Akt oddania się Matce Bożej:

 O Pani  moja i Matko moja, Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę o dobra Matko, to proszę Cię strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen.

O nas :  Odmawiamy Różaniec św. w intencji rodzin, modlimy się za kapłanow, za Kościół św.    Uczestniczymy w ogólnopolskim  corocznym  czuwaniu nocnym Ruchu Szensztackiego na  Jasnej Górze, Korzystamy z   rekolekcji i dni skupienia w  Sanktuarium Wierności w Świdrze koło Otwocka.  Kilkakrotnie,  gościliśmy w naszej Parafii  przedstawicieli  Ruchu Szensztackiego w Polsce Uczestniczymy z Kapliczkami w procesjach na Boże Ciało, podczas  Mszy Św. odpustowej, w nabożeństwach Fatimskich, w procesji poświęcenia pól, w październiku w modlitwach różańcowych ,czuwamy przy Grobie Pańskim   i  inne…

                      

 

W Ruchu Szensztackim jest miejsce dla każdego, dla mężczyzn i kobiet,
dzieci i młodzieży - dla duchownych i świeckich. 

 

Msze Św.

w niedziele i święta:
6.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00

W kaplicach w niedzielę:
w Dębowicy 8.00
w Sulejach 8.00

w dni powszednie:
6.30, 7.00, 18.00

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

w niedziele i święta:
15 min przed Mszą Św.

w tygodniu:
6.30, 7.00, 17.00 - 18.00

w I piątek miesiąca:
6.00 - 7.00, 17.00 - 18.00

Zobacz więcej

Biuro parafialne

od poniedziałku do soboty
7:30 - 8:30
16:00 – 17.30

Telefon: 25 798-47-88

Zobacz więcej

Tweet Papieża

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM