Grupy duszpasterskie /

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich

Opiekun: ks. Jacek Golbiak
Spotkania: w I i III Niedzielę miesiąca


Historia

      Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) ma swoje korzenie w średniowieczu, za jego założyciela uważa się św. Franciszka z Asyżu. Zaproponował on osobom świeckim formę braterskiej wspólnoty, która żyje zgodnie z zasadami Ewangelii. Jako symboliczną datę podaje się tu 1221 rok. W Polsce pierwsze wspólnoty franciszkańskie datuje się na 1236 rok. - Nasze życie ma przechodzić od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii. To jest podstawowa zasada we Franciszkańskim Zakonie Świeckich - wyjaśnia Bogumiła Zadrożna założycielka wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działającej w Łukowie, przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, a jednocześnie jej siostra przełożona i dodaje, że franciszkanin powinien stąpać po śladach zostawionych przez św. Franciszka.

Charakter franciszkańskiego zakonu

    FZŚ, mimo że działa z Kościołem i dla Kościoła, jest jednostką autonomiczną, posiadającą własne struktury organizacyjne, Regułę, Konstytucje Generalne i Rytuał. Niezwykle ważna jest Reguła FZŚ – jest ona dokumentem normatywnym Kościoła wyrastającym z franciszkańskiego doświadczenia, którego celem jest umocnienie w życiu człowieka moralności, wezwanie do pokuty i nawrócenia, pogłębienie życia religijnego i głoszenie w życiu zasad Ewangelii.

Najważniejszym symbolem w formacji franciszkańskiej jest ikona krzyża z San Damiano datowana na XII w. Z niej bowiem św. Franciszek usłyszał wezwanie, żeby naprawić Kościół. Ikona stanowi symboliczny przekaz wartości istotnych dla franciszkańskiej posługi: modlitwy, prostoty, miłości, dobra i radości.

FZŚ w Polsce liczy 18 tys. członków skupionych w 600 wspólnotach funkcjonujących w 16 regionach. Jego działalnością na poziomie krajowym kieruje Rada Narodowa z siostrą Emilią Nogaj i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej mającej siedzibę w Rzymie.

Na drodze franciszkańskiej świętość osiągnęli m.in. św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik IX król Francji, św. Małgorzata z Kortony, Zefryn Maila pierwszy Cygan na ołtarzach, bł. Aniela Salawa, bł. Jan XIII papież. Do FZŚ należało wiele wybitnych postaci jak gen. Józef Haaller, malarz Jacek Malczewski, brat Adam Chmielowski, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, Sługa Boży Stefan Wyszyński.

Powstanie łukowskiej wspólnoty

   Franciszkański Zakon Świeckich przy łukowskiej parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła powstał w 1999 r. za zgodą ówczesnego proboszcza ks. prałata Mirosław Łubika i bp. Jana Nowaka, z inicjatywy Bogumiły Zadrożnej. Nazywany jest jubileuszowym, ponieważ faktycznie zaczął działać w 2000 r., erygowany zaś był w 2004 r. za zgodą ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego. Już wcześniej B. Zadrożna założyła wspólnotę w Siedlcach, w parafii św. Maksymiliana, do której kilka lat dojeżdżała. Uznała jednak, że w takiej samej formie może zaistnieć w Łukowie. Tak wspomina początki jej funkcjonowania: - Rozpoczęliśmy od formowania ludzi, którzy chcieli wstąpić do Zakonu. Przyjeżdżał ojciec franciszkanin, który wspierał mnie w działaniach założycielskich. Byłam wtedy formatorem w regionie lubelskim. Na spotkania formacyjne przychodziło wielu chętnych, ale nie wszyscy się sprawdzili. W powołaniu formacja jest ona bardzo ważna, bo św. Franciszka trzeba poznać, pokochać i naśladować.

Celem formacji jest dojrzewanie powołania do życia we wspólnocie franciszkańskiej oraz lepsze poznanie Zakonu i życia św. Franciszka. Ma ona kilka etapów – postulat, nowicjat i profesja. Profesja jest trzecim i zarazem końcowym etapem formacji we FZŚ. Podczas niej franciszkanin świecki odnawia sakrament Chrztu Świętego i jednocześnie składa swego rodzaju przyrzeczenie Bogu zobowiązując się w nim do prowadzenia życia zgodnie z nauką św. Franciszka oraz Ewangelią. Obecnie łukowski Zakon liczy 24 osoby po profesji wieczystej i 2 osoby przygotowujące się do nowicjatu.

Działalność franciszkanów świeckich w Łukowie

    W ciągu blisko 20 lat funkcjonowania łukowskiej wspólnoty jej członkowie wspólnie modlili się, ale też pracowali społecznie i pielgrzymowali. Przedstawiając aktywność FZŚ, założycielka mówi: - W pierwszą niedzielę miesiąca FZŚ przewodniczy adoracji Najświętszego Sakramentu, następnie uczestniczy w Mszy św. w intencji jego członków lub innej, którą ofiarowujemy za Kościół, kapłanów, ojczyznę. Po Mszy mamy spotkanie formacyjne. Jest to więc nasza niedziela franciszkańska. W trzecią niedzielę miesiąca mamy spotkania z opiekunem - obecnie jest nim ks. Szczepan Litwiniuk - który wyjaśnia nam Pismo Święte - tłumaczy siostra przełożona. Ks. Szczepan zauważa, że ważne jest nie tylko czytanie, ale także rozważanie Pisma Św. Franciszkanin świecki ma obowiązek osobistego i nieustannego studiowania Ewangelii tak, aby prowadziła ona do zbawienia. Ważne jest też prowadzenie Drogi krzyżowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego, rozważanie Męki Pańskiej oraz podejmowanie innych inicjatyw modlitewnych. Podstawowym obowiązkiem Zakonu wynikającym z profesji jest modlitwa brewiarzowa. Modlitwa jest widocznym znakiem duchowości i pobożności i nieustannym szukaniem Pana pamiętając o Bogu w każdej chwili dnia. Wśród franciszkanów pielęgnowana i nieustannie rozwijana jest pobożność Maryjna, bo św. Franciszek darzył Maryję niewysłowioną miłością. Maryja uczy wiary, jest jej przewodniczką, a jako oblubienica Ducha Św. jest nauczycielką rozważania Słowa Bożego.

Ważnym aspektem działalności FZŚ jest pomoc charytatywna, którą koordynuje siostra przełożona. Największą skalę, liczoną w tonach sprowadzanych dla potrzebujących darów, miała w pierwszych latach działania. Duże zasługi w tej kwestii mieli ówcześni księża, którzy nie szczędzili czasu ani sił w pomoc ubogim mieszkańcom parafii. W punkcie charytatywnym prowadzonym przez wspólnotę potrzebujący otrzymują żywność i odzież. Przez pewien czas była też organizowana pomoc dla Białorusi. Osobą wyjątkowo zasłużoną w tej kwestii jest Janusz Szczuchniak. FZŚ swoją modlitwą i pomocą ogarnia również chorych.

Organizowanie pielgrzymek w parafii jest, obok formacji, szczególnym zadaniem siostry Bogumiły. - Przez ostatnie lata często odbywały się pielgrzymki, w których wzięło udział wiele osób. Pielgrzymujemy głównie do miejsc franciszkańskich, miejsc kultu i tam, gdzie są kalwarie. Są to więc takie rekolekcje w drodze. Pielgrzymki wzmacniają poczucie wspólnoty, umacniają w Bogu i łączą w komunii z ludźmi.

Z inicjatywy członków FZŚ zostały czasowo sprowadzone do parafii relikwie bł. Anieli Salawy i na stałe relikwie św. Maksymiliana Kolbe. Z własnych funduszy ufundowali też do kościoła obraz św. Franciszka, ornat i chorągiew.

Łukowska wspólnota franciszkańska zaprasza wszystkich żyjących w stanie świeckim,
którzy pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu.
Kontakt do siostry przełożonej Bogumiły Zadrożnej można uzyskać w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Łukowie.

                                         Pokój i Dobro!

Msze Św.

w niedziele i święta:
6.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00

W kaplicach w niedzielę:
w Dębowicy 8.00
w Sulejach 8.00

w dni powszednie:
6.30, 7.00, 18.00

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

w niedziele i święta:
15 min przed Mszą Św.

w tygodniu:
6.30, 7.00, 17.00 - 18.00

w I piątek miesiąca:
6.00 - 7.00, 17.00 - 18.00

Zobacz więcej

Biuro parafialne

od poniedziałku do soboty
7:30 - 8:30
16:00 – 17.30

Telefon: 25 798-47-88

Zobacz więcej

Tweet Papieża

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM