Aktualności /

Nowenna przed liturgicznym wspomnieniem Męczeństwa Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy - dzień 9

Nowenna przed liturgicznym wspomnieniem Męczeństwa Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy - dzień 9

piątek, 22-01-2021


INTENCJA: O łaskę zatroskania o dobro wspólne HASŁO: „Oddajcie każdemu to, co mu się należy” (Rz 13,7)

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dokonujesz naszego uświęcenia w konkretnych uwarunkowaniach historycznych. Jesteś najwyższym prawodawcą” Którego wola winna być fundamentem ładu społecznego. W Świetle Twojej woli, najlepszy Ojcze, rządzący powinni władzę traktować, jako służbę. Natomiast podporządkowani władzy powinni uważać swoich przełożonych za Twych przedstawicieli, których ustanawiasz sługami swoich darów.

Panie, Ty chcesz, aby każdy człowiek troszczył się o właściwe uformowanie swego sumienia, by jego głos był zgodny z Twoją wolą. Ty, Najwyższa Mądrości, chcesz, aby każdy obywatel kraju przestrzegał postanowień władzy, które są zgodne z wymaganiami ładu moralnego.

Dobry Boże, dzięki Twojej łasce błogosławieni męczennicy z Pratulina stali się chlubą Kościoła i Ojczyzny. Dopuściłeś na nich niesprawiedliwość władzy cywilnej, ale dałeś im również moc do sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. Wspierałeś ich darami mądrości i roztropności, gdy bronili swojej godności, wolności i prawa do swobodnego wyznawania wiary.

Chryste, dziękujemy Ci za unickie dziedzictwo wiary i jedności Kościoła. Przez wstawiennictwo błogosławionego Wincentego i jego Towarzyszy prosimy dla siebie o łaskę umiejętnej współpracy z Tobą nad umacnianiem Twojego królestwa, dla naszych sióstr i braci w wierze o łaskę przylgnięcia do Twoich przykazań, dla niewierzących, by otworzyli się na blask Twej prawdy.

Za wolność naszej Ojczyzny, która zobowiązuje do odpowiedzialności – dziękujemy Ci, Panie.

 Za ofiarną miłość Kościoła i Ojczyzny błogosławionych Męczenników z Pratulina – dziękujemy Ci, Panie.

O łaskę prawdziwej miłości Kościoła i Ojczyzny – prosimy Cię, Panie.

 Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu
Modlitw na dziewiąty dzień nowenny
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, którzyście umierali pełni radości i pokoju, a wasza śmierć była powodem do chluby u tych, którzy wraz z wami bronili świątyni. Wy zrozumieliście słowa, które Chrystus wypowiedział o sobie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Manie choćby i umarł żyć będzie, a każdy kto żyje i wierzy we Mnie nie umrze na wieku. (J 11,25)
Z ufnością polecamy Waszemu wstawiennictwu naszych bliskich zmarłych. Uproście im łaskę rychłego oglądania Boga w Jego królestwie, Niech wszyscy wierni zmarli cieszą się szczęściem niepojętym, którego dawcą jest sam Bóg, w Trójcy Świętej Jedyny.
Nam zaś żyjącym na ziemi uproście mocną nadzieję życia wiecznego, abyśmy nigdy się nie pogubili na drogach ziemskiego życia, ale ufnie dążyli do domu naszego najlepszego Ojca, Obyśmy kiedyś wraz z Maryją, Aniołami i wszystkimi zbawionymi mogli wielbić Go i miłować na wieki.

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, wstawiajcie się za nami. Amen
Modlitwa Litanii

Msze Św.

w niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00

W kaplicach w niedzielę:
w Dębowicy 10.00
(w okresie wakacyjnym 14.00);
w Sulejach 11.00
(w okresie wakacyjnym 15.00)

w dni powszednie:
6.30, 7.00, 18.00

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

w niedziele i święta:
15 min przed Mszą Św.

w I piątek miesiąca:
16:00 - 18:00

Zobacz więcej

Biuro parafialne

od poniedziałku do soboty
7:30 - 8:30
16:00 – 17.30

Telefon: 25 798-47-88

Zobacz więcej

Tweet Papieża

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM