Aktualności /

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego

niedziela, 23-05-2021


Kościół obchodzi dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wydarzenie to oznaczało początek Kościoła. W tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało „uzbrojone mocą z wysoka”.

W 2005 roku angielski dziennik „The Guardian” opublikował dziesięć katastrof, które według światowej sławy naukowców zagrażają istnieniu ludzkości. Oto one: zmiana klimatu, obumieranie komórek, pandemia wirusowa, terroryzm, wojna nuklearna, uderzenie meteorytu, przejęcie władzy przez roboty, uderzenie fali promieni kosmicznych z eksplodującej gwiazdy, erupcje wulkanów oraz pochłonięcie ziemi przez czarną dziurę.

To jednak dalekie perspektywy. Wydaje się, że dużo groźniejsze są niepokojące zjawiska społeczne dotykające nas samych. Oto dziesięć największych zagrożeń natury społecznej:

1. Rozpad rodziny, która bywa zastępowana wolnymi, niesakramentalnymi związkami.
2. Rozpad tradycyjnych wartości moralnych i religijnych.
3. Zmniejszająca się liczba rodzących się dzieci, co grozi w Europie katastrofą demograficzną.
4. Degradujący godność ludzką pośpiech i związany z nim brak czasu.
5. Psychobójstwo polegające na nieumiejętności radzenia sobie z sobą i problemami.
6. Nieograniczona chęć posiadania wyrażająca się w postawie konsumpcyjnej.
7. Spłycenie sakralnego spojrzenia na życie poprzez egoistyczną wybiórczość prawd, zakazów i nakazów religijnych.
8. Toksyczne działanie zdobyczy cywilizacyjnych (Internet, telefonia komórkowa).
9. Niekontrolowany wpływ mediów, który prowadzi do zniewolenia i relatywizmu.
10. Znieczulica z jednoczesną degradacją wrażliwości sumienia.

W takich to czasach przychodzi do nas Duch Święty, który ma nam pomóc przeciwdziałać rozpadowi więzi międzyludzkich i poniżaniu godności człowieka. Kim zatem ma być dla nas Trzecia Osoba Boska? Odpowiedzi poszukajmy w Piśmie Świętym.

Przed laty Jan Paweł II z naciskiem mówił do Polaków, że dużym „zagrożeniem jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie zasad i prawd, na których buduje się godność i rozwój człowieka. Zagrożeniem jest sączenie opinii i poglądów, które temu rozchwianiu służą”. Zatem żyjemy w coraz większym zakłamaniu, które nie pozwala dostrzec wielu zagrożeń, choćby tych dziesięciu wymienionych na początku. Stąd też ważna staje się obecność Trzeciej Osoby Boskiej, którą nazywamy Duchem Prawdy. To On umożliwia stanięcie w prawdzie, nazwanie po imieniu wszelkiego fałszu w naszym życiu. Dzięki Niemu możliwe jest autentyczne rozliczenie się ze sobą. To Duch Prawdy udziela łaski wrażliwości na prawdę i kłamstwo. Dlatego też Jezus świadom zagrożeń płynących z pokus do relatywizmu człowieka powiedział do swoich uczniów i mówi także do nas dzisiaj: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20). W odpowiedzi trzeba mówić: „Nie pozwól, Duchu Święty, zagubić się w półprawdach, w mirażach kłamstwa i nieautentyczności”.

Przeżywając uroczystość Zesłania Ducha Świętego, mając świadomość wielu zagrożeń czyhających na nas i na naszych najbliższych, módlmy się słowami Sekwencji:

Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień (...).
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie (...).
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze (...).
Nagnij, co jest harde; rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane (...).
Daj zasługę męstwa; daj wieniec zwycięstwa; daj szczęście bez miary (...).

Przyjdź, Duchu Święty, i pomóż rozwiązać wszystkie problemy, które niepokoją!

https://www.ekspreshomiletyczny.pl/

Msze Św.

w niedziele i święta:
6.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00

W kaplicach w niedzielę:
w Dębowicy 8.00
w Sulejach 8.00

w dni powszednie:
6.30, 7.00, 18.00

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

w niedziele i święta:
15 min przed Mszą Św.

w tygodniu:
6.30, 7.00, 17.00 - 18.00

w I piątek miesiąca:
6.00 - 7.00, 17.00 - 18.00

Zobacz więcej

Biuro parafialne

od poniedziałku do soboty
7:30 - 8:30
16:00 – 17.30

Telefon: 25 798-47-88

Zobacz więcej

Tweet Papieża

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM